Archive for the ‘תזכורות קטנות’ Category

תזכורות קטנות: פרויקט קהילתי, בונים אפליקציה ביחד

כבר קרוב לארבע שנים שאתם חוזרים לקרוא את המחשבות שלי בבלוג הזה ולדעתי הגיע הזמן לקחת את מערכת היחסים שלנו לשלב אחר. זה לא מהיום שאני חושב על הרעיון של להתחיל פרויקט משותף שלי ושלכם. הרבה פעמים זה נגמר ב"הם היו רוצים לראות מוצר מוגמר וזהו" או בסתם "אין לי כוח" אבל הפעם אני רוצה […]